Vilkår & betingelser

Innledning

LEI Agent ApS forvalter www.NorskLEI.com. LEI Agent ApS er et dansk selskap som registrerer, vedlikeholder og fornyer Legal Entity Identifier (LEI)-koder på vegne av selskaper. Dette utføres i samarbeid med Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) akkrediterte LEI-utstedere.

Et selskap som ønsker en LEI-kodetjeneste (Selskapet) inngår en avtale med LEI Agent ved å opplyse om relevante opplysninger på hjemmesiden til LEI Agent, registrere en brukerkonto og betale for den valgte tjenesten.

Selskapet som ønsker å få håndtert sin LEI av LEI Agent må gjøre dette via en Bruker som taster inn opplysninger på hjemmesiden til LEI Agent. Brukeren kan være eier, ansatt eller en tredjepart. Det er viktig at Brukeren har nødvendig myndighet til agere på selskapets vegne.

Brukeren som registrerer informasjon i LEI Agents system er ansvarlig for at registreringen utføres på lovlig vis. Det betyr at Brukeren har en behørig fullmakt og at de rapporterte opplysningene er riktige.

LEI Agent kontrollerer at opplysningene Brukeren har oppgitt er tilstrekkelige for videre registrering.

LEI Agent er ikke forpliktet til å kontrollere riktigheten av registrerte opplysninger, men kan videreformidle dem til relevante samarbeidspartnere, slik de er registrert.

LEI Agent forbeholder seg retten til å kontakte Brukeren og Selskapet for å be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon som f.eks. en fullmakt.

Tjenester

Selskapet som kjøper en LEI-tjeneste av LEI Agent godtar at LEI Agent er autorisert til å opprette, vedlikeholde og flytte LEI-koden hos LEI Agents samarbeidspartnere.

LEI Agent må kontakte Selskapet eller Brukeren i henhold til vedlikehold av nødvendig informasjon og fornyelse av LEI-koden.

Ordinær opprettelse av LEI-kode

Forventet behandlingstid er 1 til 3 virkedager fra all relevant informasjon er mottatt.

En nyopprettet LEI-kode er gyldig når den er opprettet i GLEI Index og i 12 måneder fremover.

Når LEI-koden er utstedt, sendes den til Brukerens e-postadresse. I tillegg vil LEI-koden være tilgjengelig i det offisielle registeret: Global Legal Entity Identifier Index (GLEI Index). GLEI Index oppdateres daglig.

Prisen på vanlig opprettelse står i LEI Agents prisliste og/eller på forsiden til www.NorskLEI.com.

Hurtig opprettelse av LEI-kode

Forventet behandlingstid er 1 til 24 timer fra all relevant informasjon er mottatt.

Hvis all nødvendig informasjon er korrekt levert av Brukeren og hurtigopprettelse ikke fullføres innen forventet tidsfrist, så anvendes taksten for ordinær opprettelse.

En nyopprettet LEI-kode er gyldig når den er opprettet i GLEI Index og i 12 måneder fremover.

Når LEI-koden er utstedt, sendes den til Brukerens e-postadresse. I tillegg vil LEI-koden være tilgjengelig i det offisielle registeret: Global Legal Entity Identifier Index (GLEI Index). GLEI Index oppdateres daglig.

Prisen på hurtigopprettelse står i LEI Agents prisliste og/eller på forsiden til www.NorskLEI.com.

Fornyelse av en gyldig LEI-kode

LEI-koden må fornyes hver 12. måned for å forbli aktiv. Selskapets opplysninger må bekreftes og koden blir opprettholdt. Prisen på denne tjenesten står i LEI Agents prisliste og/eller på forsiden til www.NorskLEI.com.

LEI Agent tilbyr to typer fornyelse av LEI-koden: manuell eller automatisk.

Ved manuell fornyelse vil LEI Agent kontakte Brukeren før LEI-kodens utløpsdato. Brukeren må bekrefte eller korrigere opplysningene og betale for fornyelsen på hjemmesiden til LEI Agent.

Forventet ekspedisjonstid er tre til syv virkedager fra all relevant informasjon er mottatt.

Ved automatisk fornyelse blir Brukeren kontaktet før fornyelse, med en oppfordring til å oppdatere selskapets opplysninger. Hvis det ikke er noen endringer, behøver ikke Brukeren foreta seg noe mer.

Ved automatisk fornyelse belastes det beløpet som står i avtalen for automatisk fornyelse. Med forbehold om prisjusteringer. GLEIF vurderer prisen til LEI-tjenester hvert år, og det kan resultere generelle prisjusteringer. Hvis en prisøkning betyr at LEI Agent ikke kan levere fornyelse til avtalt pris, kan Brukeren velge å fullføre fornyelsen til justert pris eller heve kontrakten.

Det er Brukerens ansvar å sikre at Brukerens betalingsopplysninger er gyldige. Dersom betaling ikke kan fullføres, opphører avtalen om automatisk fornyelse. LEI Agent vil ta kontakt med Brukeren/Selskapet for å sikre at dette ikke skjer ved et uhell.

Når fornyelsen er gjennomført, mottar Brukeren en melding om dette.

Vedlikehold av LEI opplysninger

Hvis det er endringer i Selskapets opplysninger, er Selskapets forpliktet til å oppdatere opplysningene via LEI Agents hjemmeside. LEI Agent sørger for at GLEI Index blir oppdatert. Denne tjenesten er inkludert i prisen for opprettelse eller fornyelse, og vil dermed ikke koste noe ekstra.

Flytte håndteringen av LEI-kode til LEI Agent

Ønsker du å flytte håndteringen av LEI-koden din til LEI Agent, må du velge «overflyttelse» på nettsiden og skrive inn relevante opplysninger.

Merverdiavgift (MVA)

Tjenestene som tilbys vil ikke bli pålagt MVA.

Om betaling

Link til kvittering sendes via e-post.

Angreretten slutter når registrerings- eller fornyelsesprosessen er igangsatt.

Dersom registrering ikke kan gjennomføres på grunn av manglende informasjon eller dokumentasjon fra Selskapet, og dette er ikke frembringes i løpet av 15 virkedager, forbeholder LEI Agent seg retten til å kreve betaling for den avtalte tjenesten.

Dersom det foreligger tvil eller feil i angitte opplysninger, og disse ikke rettes ved henvendelse, kan LEI-koden suspenderes av GLEIF-organisasjonen.

Innbetalingen refunderes ikke hvis LEI-koden suspenderes.

Kun én LEI-kode kan utstedes per. juridisk enhet. Derfor er det viktig at Selskapet ikke søker på en LEI-kode flere steder for samme juridiske enhet. Dersom LEI Agent ikke kan gjennomføre en registrering på grunn av flere søknader til samme enhet, kan LEI Agent likevel kreve betaling for tjenesten.

Generelt

Avtalen er inngått mellom to næringsdrivende parter, og er kun underlagt dansk lov. Samtlige tvister i forbindelse med denne avtalen og som eventuelt krever en rettsavgjørelse, skal avgjøres av danske domstoler.

FN-konvensjon om internasjonalt salg av varer (CISG) gjelder ikke.

LEI Agent kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av forsinket eller ufullstendig registrering av LEI-kode.

Disse vilkårene og betingelsene kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkår og betingelser fra tid til annen uten varsel. Vilkår og betingelser som gjelder for Selskapet, er de vilkår og betingelser som gjelder på bestillingstidspunktet.

Selskapet godtar at informasjonen i GLEI Index kommuniseres videre og publiseres på GLEIFs nettsider i henhold til GLIEFs retningslinjer (www.gleif.org).

Versjon: 08.02.2018